Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   15. desember 2018 - 23:38
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktUtvider virksomheten øst- og vestover
 [Sist endret: 25.03.2018 20:03:12]

finnotera logo

Otera er en av landets ledende leverandører av tekniske tjenester innen energi-markedet. Virksomhets-områdene inkluderer prosjektering, utbygging, drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur innen elkraft, og samferdsel. OTERA bygger sterke fagmiljøer i vårt kjerneområde. Antall ansatte er 400, og selskapene omsetter for i overkant av en milliard kroner. www.otera.no

Otera Infra AS bygger og drifter høyspent- og lavspentanlegg, og sørger for strøm til vei og bane i hele landet. Selskapet har mer enn 100 års erfaring innen elkraft og fullførte sitt første oppdrag i 1900. Otera Infra AS tilbyr et av de fremste fagmiljøene på bygging av linje, kabel og stasjonsanlegg.

Intervju med adm. direktør Finn R. Johansen i Otera Infra AS

 

Otera har vunnet flere kontrakter innen Elkraft området. Hva er omfanget, og hva ligger forut?

Nå utvider vi virksomheten for forebyggende og direkte vedlikehold både øst- og vestover. Vi er allerede sterkt posisjonert i Agder og Telemark. Vi satser kraftig på avtalevirksomhet for service og vedlikehold av nettet, et strategisk satsningsområde for oss.

Innen Elkraft vant vi i fjor en større drifts- og vedlikeholds- og beredskapskontrakt med Agder Energi Nett som er en 6 års mulighet, 3+2+1 år. Kontrakten omfatter hele Agder. Vi vant også en videreføring av drifts- og vedlikeholdskontrakten vi hadde med Skagerak Energi, en 5 års avtale i Grenland/Telemarksområdet, 3+1+1 år. Vi kjenner ikke helt volumet ennå, men vi forventer en betydelig økning i forhold til det vi har hatt tidligere i dette området. Kontraktene har en antatt verdi på opp mot 200 millioner kroner årlig.

Nå er det slik at mange av energiselskapene har sine egne montasjeenheter, men flere og flere plasserer dette arbeidet ut av sin egen kjernevirksomhet, og der skal vi være med vår ekspertise, og i fremtiden vil det være helt naturlig å tenke "outsourcing" for drift- og vedlikehold av distribusjonsnettet og regionalnettet.

Store prosjekter innen samferdsel -

Samferdsel er også et svært viktig forretningsområde for selskapet, både innen prosjekter og drift- og vedlikeholdsoppgaver. Vi er sammen med AF gruppen på nye E18 Tvedestrand – Arendal som Nye Veier har lagt ut. Prosjektet er underveis, noen tunneler og strekninger er i produksjon, men elektroarbeidene får først fullt trykk fra sommeren av og frem til høsten 2019. Vi er også i et samarbeid med Skanska på renovering av Kristiansandtunnelene, Baneheia og Oddersnes tunnelen som blir ferdig til sommeren.

Dette er store prosjekter for oss med verdier på mer enn 200 millioner kroner. Den neste store samferdselskontrakten som kommer ut på anbud er E18 Kristiansand – Mandal.

Er vi kommet nærmere et åpent marked?

Det er økende politisk stemning for at vi kan få større åpning av markedene. Det er store investeringer som skal foretas, ikke bare i sentralnettet, men også i regional- og distribusjonsnettet.

Man kan se seg blind på alle investeringene som skal skje i sentralnettet, men regional- og distribusjonsnettet er like viktige. Her er betydelige investeringer, for det er mye som skal komme av oppgradering og utbygging i regionalnettet og distribusjonsnettet.

Nettselskapene er blitt mer og mer kostnadsbevisst og velger å utnytte markedet mer enn tidligere. Det danner grunnlag for en sunnere og bedre konkurranse situasjon fordi volumet øker. Det blir nå flere aktører i markedet og alle må være godt skjerpet, men det kan bidra til en bedre effektivitet i bransjen og en vil få utnyttet i større grad de ressursene som er tilgjengelig. Vi ser at dette allerede bidrar til økt aktivitet.

Otera Infra representerer kjerneområdet i Norge. Hvilken plass har Otera AB, den svenske virksomheten i konsernet?

Otera AB er mer rendyrket prosjektorganisasjon innen elkraft som har erfaring på 420 kV og sentralnettet, og vi blir veldig komplementær i det norske markedet, samtidig som Otera AB har sin markedsandel i Sverige. Selskapet har god kompetanse på stasjonsmontasje, regionalnettlinjer og høyspenningskabel, og forventer en betydelig vekst de nærmeste årene. Det er mye likhet i utbyggingstakten i Norge og Sverige. Utbygging av elkraftnettet er drevet frem av blant annet sertifikatordninger.

Fornybar energi er på vei. Hva gir det markedet?

Det grønne skiftet vil ha stor betydning for infrastrukturen. Norge har tilsluttet seg felles sertifikatordninger med Sverige. Vi bygger mer fornybar kraft nå enn på flere år, først og fremst på vannkraft, men det ligger store vindprosjekter forut. Vi har vært involvert både i tilførsel og i distribusjonsnettet av vindparker på Jæren og i Egersund. Fosen Vind kommer med flere prosjekter i tiden fremover, bl.a. Kvenndalsfjellet, Harbaksfjellet og Geitfjellet. Parkene på Fosen skal stå ferdig i 2022. Det er et stort potensiale i dette segmentet, og Otera Infra har også fått driftslederansvaret for vindparker vi har vært med på å bygge.

All denne kraften skal distribueres, og det krever oppgraderinger i nettet. Den fornybare energien er en drivkraft i så henseende. Det minner noe om boomen vi har hatt offshore. Nå ser vi noe lignende med elektrifisering av havner og onshore energi. I år ble vi tildelt kontrakten for tilknytning, drift og vedlikehold av landstrøm samt driftslederansvaret for Color Line, i Oslo, Larvik, Sandefjord og Kristiansand. Det er både kost- og miljøeffektivt å elektrifisere driften av båtene, og det er nok noe som vil komme i større omfang fremover, likeså elektrifisering av bilparken med ladestasjoner langs veiene. Kort sagt, vi er i et spennende teknologiskifte.

Veien videre -

Det skal investeres mer enn 100 milliarder kroner i lokal, regional og nasjonal infrastruktur. Videre skal det foretas milliardinvesteringer i vei, jernbane og landbasert vindkraft i årene fremover. Det er en historisk satsing.

Nå spisses Otera Infra mot den utbyggingstakten som kommer de neste årene. Vi posisjonerer oss enda sterkere mot de lokale netteierne, og mot en sannsynlig endring av netteier-struktur, hvor entreprenørene får en mer fremtredende rolle enn i dag. Vi ser også store muligheter i regionalnettet og kanskje spesielt innen stasjon og bryterrevisjon, hvor det fortsatt er mye etterslep og mange uløste oppgaver i bransjen. Dyktige entreprenører kan bidra med fleksibilitet og kompetanse slik at netteiere, produsenter og utbyggere innen vei og bane får løst sine oppgaver raskere enn det som ellers ville vært mulig, avslutter Johansen.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

 

 

 

 

 

 

 

 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
Copyright; Industriavisen.no