Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   16. desember 2017 - 13:43
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktLeveranse av Johan Sverdrup´s boremodul
 [Sist endret: 29.08.2017 14:29:54]

boyenymo2012

A.S Nymo er et J.J.Ugland selskap med hovedkontor i Grimstad. Selskapet har avdelinger på tre steder; Vikkilen og Fjære i Grimstad kommune, og Eydehavn i Arendal kommune. Hovedbeskjeftigelsen er design og fabrikasjon av moduler og undervannsanlegg til olje- og gassindustrien samt utrustning og ombygging av rigger og offshorefartøyer. Antall ansatte er 250. www.nymo.no

 

Intervju med adm. direktør Øyvind Riiber Boye i A.S Nymo

 

Nymo har hatt betydelige kontrakter i arbeid med Boremodulen til Johan Sverdrup og nå leveranser til Statoils brønnhodeplattform på Peregrino-feltet i Brasil. Hva er omfanget?

Borekontrakten på Johan Sverdrup er i sluttfasen. På topp i første og andre kvartal i år, hadde vi 600 personer i arbeid på prosjektet. Det har vært et betydelig prosjekt for oss. Peregrino prosjektet fortsetter ut til våren neste år, men vi trenger trenger nye prosjekter for å opprettholde full kapasitet. Det er for tiden stor aktivitet på tilbudssiden, og trolig blir det noe redusert aktivitet dette halvåret, men vi anser mulighetene for å være gode til å lande noen av prosjektene som er i våre kjerneområder.

Leveransen av boremodulen til Johan Sverdrup er en EPC kontrakt, der vi har stått for design, innkjøp og bygging. Vi ha bygget stålkonstruksjoner ved et polsk verft, men sammenstilling, utrustning og testing er utført ved Nymos verksted i Grimstad. I forbindelse med dette prosjektet har Nymo engasjert et betydelig omfang av norske underleverandører både i design - og fabrikasjonsfase.

Boremodulen skal nå fraktes til Aibels Verft i Haugesund for sammenstilling. Plattformdekket til boreplattformen på Johan Sverdrup består av tre moduler. Den største modulen, hoveddekket, har Aibel bygget ved selskapets verft i Thailand, mens borestøttemodulen, som er den nest største, er bygget ved Aibels verft i Haugesund. Den tredje boremodulen er vår del av prosjektet og leveres iht. plan.

Til Statoils brønnhodeplattform på Peregrino-feltet i Brasil skal vi sammen med Cameron Sense levere ni moduler bl.a. bore, mud, og generator fasiliteter, som opprinnelig ble bygget for et annet brasiliansk selskap, hvor prosjektet stoppet i 2013. Nå skal Cameron Sense i Kristiansand levere et komplett boreanlegg til denne brønnhodeplattformen der vi er underleverandør. Totalvekten er 5900 tonn og blir nå realisert fordi utbyggingskostnadene er betydelig redusert. Kontrakten med Cameron Sense er en EPC kontrakt for en komplett borepakke til feltet i Brasil. Det opprinnelige prosjektet for Cameron startet i 2011 med design av boremodulene basert på Camerons utstyr. Modulene skal nå bygges om og tilpasses Statoils brønnhodeplattform. Boreanlegget skal leveres til sammenstillingsverftet i 2018.

Hvordan lykkes Nymo til tross for norsk kostnadsnivå?

Nøkkelen er spesialisering og en god gjennomføringsmodell. Nymo har gjennom et nært samarbeid med boreutstyrsleverandører i Kristiansand utviklet seg til en teknologibedrift med spesiell kompetanse innen design og bygging av boreanlegg. Valutasituasjonen bidrar positivt, men vi ser også konturene til en kostnadsbrems i Norge, bl.a. med moderat lønnsutvikling.

Vi jobber aktivt i Nymo med å bli mer konkurransedyktig, senke kostnadsnivået. De siste årene har vi gjennomgått prosesser og forbedret prosjektgjennomføringen. Vi vil fortsette dette arbeidet, men i neste fase blir det også fokus på høyere grad av automatisering/robotisering av fabrikasjon med klare målsettinger om å opprettholde fabrikasjon i Norge. Det har vist seg at det er viktig å kunne levere totalprosjekter, og da må vi sørge for at fabrikasjon hjemme forblir konkurransedyktig. Vi har i forbedringsprosessene et nært samarbeid med Universitet i Agder, og dette kan utvikles videre i årene fremover. 16. august i år ble Mechatronics Innovation Lab (MIL) ved Universitet i Grimstad åpnet. Nymo får dermed muligheter til å teste ut robotisering i sitt nærområde.

Hvilke muligheter ser dere innen fornybar energi?

Det er noe tidlig å si. Vi ser på hvordan vi skal posisjonere oss i det markedet. Det viktigste er å være på topp med en kostnadseffektiv virksomhet og organisasjon som også kan ta del av dette markedet når prosjekter realiseres, for eksempel offshore vind.

Framtidsutsikter for Nymo?

Det virker som om oljeprisen har stabilisert seg på 50 til 60 dollar og at utbyggingskostnaden faller og at det dermed blir nye feltutbygginger, i hovedsak subsea løsninger med oppkobling til eksisterende felt. Det er positivt for leverandørindustrien. Vi har opprettholdt kapasiteten og kompetansen gjennom den vanskelig fasen oljebransjen har vært i de siste årene. Det gjør oss godt posisjonert når prosjekter skal realiseres.

Riggmarkedet har vært vårt hoved markedsområde i mange år, der vi har bygget opp spesialkompetanse på boreanlegg for leveranser internasjonalt. Nå er det få plattformer i sikte, men vi har allerede aktiviteter inn i 2018 i dette segmentet.

Subsea markedet ser relativt lyst ut både på norsk sokkel og internasjonalt. Vi har vært en av aktørene som har bygget flest undervannsanlegg for norsk sokkel, nær ett hundre strukturer. De to største prosjektene har vært Snøhvit og Troll. Vi registrerer at når kvalitet og leveringssikkerhet er avgjørende, oppnår vi kontrakter innen dette segmentet.

Vi ser flere prosjekter komme fremover, og vi har vist at vi er konkurransedyktig i våre kjerneområder med store kontrakter vunnet, avslutter Øyvind Boye.

Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

      

              

 

 

strek


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
2017 Copyright; Industriavisen.no