Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   16. desember 2017 - 13:40
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktStore investeringer ved Nikkelverket
 [Sist endret: 23.08.2017 06:52:14]

ØivindStenstad20logo nikkelverk copy

Glencore Nikkelverk AS er en del av det globale konsernet Glencore, med 155 000 ansatte og kontraktører i over 50 land.
Nikkelverket ligger sentralt plassert nær byens sentrum ved innseilingen til Kristiansand og har ca. 550 ansatte. Egenutviklet teknologi gjør selskapet til et av verdens ledende nikkelraffinerier. www.nikkelverk.no

 

Intervju med adm. direktør Øivind Stenstad i Glencore Nikkelverk AS

 

Nikkelverket investerer 200 millioner kroner i prosessforbedringer ved klorlutingsanlegget. Hva inngår i prosjektet, og hva er status?

Vi har under oppføring det største ombyggingsprosjektet på mange år. Det investeres i prosesslokaler og to nye horisontale trykktanker (autoklaver) med instrumentering, rør- og pumpeanlegg. Autoklavene og tilhørende prosessutstyr utrustes med sikkerhetssystemer og trykkavlastningsventiler.

Autoklavene benyttes til å skille nikkel og kobber og er en del av klorlutingsanlegget som er første fase i produksjonsprosessen ved verket. Nå har den nåværende prosessenheten nådd sin levetid, så da bygger vi en komplett ny prosessenhet med helt ny produktiv design og forbedret virkningsgrad. Det er et helt nytt bygg som er oppført ved siden av våre nåværende prosesslokaler og deler av utrustningen er fullført. Deretter installeres trykktankene. De nye autoklavene skal i drift høsten 2018.

ESA godkjente at Enova støtter Nikkelverkets milliardinvestering i et nytt kobberelektrolyseanlegg med 380 millioner kroner med en total investering på en milliard kroner. Hvor står prosjektet i dag?

Foreløpig er en beslutning satt på vent til 2018. Vi arbeider internt med ulike scenarier, men intensjonen vår er fortsatt en utbygging. Vi har allerede brukt 80 millioner kroner i forskning og utvikling på nytt kobberelektrolyseanlegg, og bare i år regner vi med å bruke ytterligere 15 millioner kroner på videre forprosjektering og grunnarbeid.

Nikkelverket produserer årlig ca. 40 000 tonn med kobber, men dagens teknologi er tuftet på gammel og arbeidsintensivt utstyr som i liten grad lar seg effektivisere. Derfor har vi utviklet en ny og innovativ teknologi. Et mindre pilotanlegg som ble igangsatt i 2012 i Kristiansand, danner grunnlaget for prosjektet. Målsettingen er at teknologien skal brukes i full skala i et demonstrasjonsanlegg som skal ha kapasitet til å produsere like mye kobber som i dag – med over 30 prosent mindre energi. Det betyr at energibruken kan reduseres med hele 35 GWh.

Glencore er et internasjonalt selskap med stor virksomhet, og teknologien antas å kunne bidra til energireduksjoner i størrelsesorden 7 TWh/år innenfor sink og kobber. I et klimaperspektiv vil denne energibesparelsen kunne gi reduksjoner i årlige CO2-utslipp på mellom 3,5 og 4,0 millioner tonn. Dette utgjør omkring 6–8 prosent av det samlede norske CO2-utslippet i 2014.

Hvordan er markedsforholdene ?

Etterspørselen etter nikkel er fremdeles god, men prisene er lave. Det skyldes at det har vært flere år med overproduksjon. Indonesia satte et forbud mot å eksportere ubehandlet malm til Kina i 2014. Det eksportforbudet ble lempet noe i 2017. Det er en av årsakene til økt volum og lavere priser.

Markedet på 1,8 milliarder tonn viser at behovet for nikkel er stort på verdensmarkedet. Den økonomiske oppturen i Europa har påvirket markedet positivt, og de makroøkonomiske tallene har gitt grunn til en optimisme. Men, Kina er en viktig aktør både på tilbud og etterspørsel og en driver i dette markedet.

Forbruksøkningen av Nikkel globalt forventes å fortsette i takt med videre urbanisering. I de fremvoksende økonomiene som Kina og India angir analytikere en vekst på i overkant av 6 % årlig. Forbruket av metaller øker i takt med bruttonasjonal produktet per capita, og det gjør at vi har en ganske bratt økning i metall intensiteten, med andre ord mengde metaller forbrukt ift. bruttonasjonal produkt per capita.

For kobolt er situasjonen en helt annen. Det er et metall som har fordoblet seg i pris bare det siste året. Grunnen til det er stor etterspørsel etter kobolt inn i batterier.

Veksten i elektriske biler er nå brattere enn mange først antok, og batterimarkedet forventes også å være et svært viktig og raskt voksende segment for nikkelforbruket fremover, i det både kobolt og nikkel inngår i batterier.

Hva gjøres innen energireduksjon?

Vi har et mål om 1% energieffektivisering årlig, men vi ligger nærmere 2% reelt. Dette er en kontinuerlig prosess i selskapet. I over 13 år har vi levert spillvarme til fjernvarme nettet i Kristiansand, ca 40 GWh per år og gir dermed tilbake noe i underkant av 10% av eget forbruk. I prosessen arbeider vi med ren optimalisering av prosesser som forbruk av damp og trykkluft. Vi har også et viktig program med støtte fra Enova for å oppnå energieffektive anoder til bruk i nikkel elektrolysen.

Hvor kommer råstoffet fra, og hvilke oppgaver er det Nikkelverket har i Kristiansand ?

I dag får vi hovedsakelig råstoffet fra Canada og mindre mengder fra andre deler av verden. Vi stiller til rådighet produksjons- og raffineringskapasitet. Vi eier ikke råstoffene, men tar en raffineringslønn for bearbeidingen som gjøres i form av å konvertere et halvfabrikat til et ferdig produkt. I fjor produserte vi i omlag 92.000 tonn nikkel, 30.000 tonn kobber og 3.500 tonn kobolt.

Glencore Nikkelverk i Kristiansand produserer verdens reneste nikkel og kobolt. Nikkel og kobolt kan med den renhet Nikkelverket produserer, benyttes i legeringer som kan motstå ekstreme termiske og mekaniske belastninger, bedre enn noe annet stoff. Vi er også verdens største resirkulatør av koboltskrap som gjenvinnes til vårt høyverdige kobolt produkt.

Hvor kommer veksten fra ?

2/3 av all nikkel går til syrefast stål og ender opp i produkter som vi omgås til daglig, - eksempelvis vasker på kjøkkenet, spisebestikk, biler, medisinsk utstyr og ikke minst forskjellige konstruksjonsmaterialer.

Når det gjelder nikkelet fra raffineringsverket i Kristiansand, brukes det på grunn av sin høye renhet i større grad til fornikling samt til høyverdige legeringer som skal tåle stor påkjenning, eksempelvis til flymotorer. Spesielt flyindustrien har bidratt positivt for etterspørselen.

Hva gjør Glencore Nikkelverk konkurransedyktig ?

Det er flere ting som gjør oss konkurransedyktige i dette markedet. Fleksibilitet i råstoff prosessering er viktig. Investeringen i kobber produksjonen gir oss enda større fleksibilitet med å kunne motta råstoff med varierende nikkel og kobber innhold. På produktsiden ser vi at den høye kvaliteten på nikkel og koboltproduktene gjør oss robust ift. til et varierende marked. Det gjør det lettere å få avsetning i et bredt spekter av markedssegmenter.

Hvordan har bedriften taklet miljøet ?

Vi har redusert et allerede lavt svoveldioksid til luft med over 90% mot nærmest et null nivå, og det ble gjort ved å installere en sjøvanns-scrubber fra avgassen på svovelsyrefabrikken. Vi tar avgassen og lar den reagere med sjøvann. Om vi går 30 år tilbake i tid, så slipper vi i dag ut mindre enn 1% av det vi den gang gjorde, altså en reduksjon på over 99% av metallutslippene nikkel, kobber og kobolt. Vi ligger i dag med god margin innenfor kravene til Klif i vårt miljøregnskap.

Strategien videre?

Vi har fokus på operasjonell strategi , mye vekt på produktivitetsforbedring i vårt forretningssystem hvor mye dreier seg om operatøransvar og operatør drevet forbedring. Strategien er fortsatt å investere klokt i bedriften og sørge for at all investert vedlikeholdskapital har en produktivitets gevinst i seg. Det aller viktigste for oss er likevel Helse, Miljø og Sikkerhet der vi jobber mot null skader, avslutter Øivind Stenstad.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

 

                       

 

 

             

 

 

                 

strek

 


 

PK Entreprenør AS er et mur- og entreprenørselskap som hovedsakelig bygger boliger, næringsbygg og industribygg, i tillegg utføres delentrepriser innen betong, mur og tømmer. Selskapets markedsområde er Agder-fylkene, men vi utfører oppdrag også andre steder i landet.

PK Entreprenør besitter kunnskapen og erfaringen som skal til for å gjennomføre vellykkede prosjekter for våre kunder. Selskapet har betydelig fokus på prosjektutvikling i samspill med kunden, og gjennomfører arbeidet med kvalitet og sikkerhet.

Vi har utført industri- og bygningsarbeid, stillasbygging, betongkutting m.m. for Glencore Nikkelverk siden 80-tallet, og selskapet er en av våre viktigste samarbeidspartnere.

Besøk våre nettsider for mer informasjon: www.pkas.no

 


 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
2017 Copyright; Industriavisen.no