Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   16. desember 2018 - 00:43
 
Førstesiden
Lederintervjuer
Innland
Utland
Dagens Næringsliv
Dagens Industri - SE
Børsen - DK
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktStyrker leveransekjeden med globale partnere

agility subsea fabrication_3_160Tove Nilsen Ljungquist_2_160Subsea markedet er i jevn vekst, og Agility Subsea Fabrication har store subsea prosjekter i produksjon. - Vi har ikke funnet en eneste produsent i verden som har bygget over 450 strukturer og som fremdeles står installert på havbunnen. Vi har levert et stort antall varianter, og de er laget på rekordtid. Det å legge en god fabrikasjons-strategi, som gjør at vi klarer å levere på minimal tid, er avgjørende. Jeg vil si det sånn at om du ikke har produsert så mange enheter og så mange varianter som vi har gjort, så vil du ikke forstå hva som kreves for å nå dagens stramme tidsmål, sier adm. direktør Tove Nilsen Ljungquist i Agility Subsea Fabrication.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider; 

 

 

 

 

 


Les mer  [10. desember 2018]
Wacker Chemicals skriver historie -

torbjorn_halland_2Wacker logo25Wacker på Kyrksæterøra står nå for det største ovn prosjektet globalt, og det blir norskbygget. Kompetansen i Norge er på topp nivå i smelteverkindustrien. Det er derfor veldig gledelig at norske leverandører er konkurransedyktig i internasjonal konkurranse. Utbyggingen på 800 millioner kroner har også god påvirkning lokalt. Den nye teknologien blir mer automatisert, med optimalisert elektrodeteknologi, mer effektiv tapping av silisium og ikke minst har vi et nytt røykhette konsept for å redusere NOX utslippene, sier verksdirektør Torbjørn Halland i Wacker Chemicals.


Les mer  [5. desember 2018]
En ny æra for subsea anlegg

aselvig_2

fmctechnip

Det globale markedet for subsea produksjonsanlegg, pipelines og installasjon er om lag 20 milliarder USD årlig økende til 30-35 milliarder over en tre til fire års periode. Av dette markedet har vi ca. 35% markedsandel. Det som er svært viktig og som vi prøver å utnytte er forretningsmodeller som gir varige og verdi-baserte forbedringer. Der ser vi en stor endring i industrien og en stor vilje til å tenke nytt. Varige kostnadsforbedringer som ikke bare er syklisk, men som virkelig gir en lavere kostbase på subsea prosjekter er alfa & omega i dagens og fremtidens marked, sier Arild Selvig, VP and Head of BD Europe | Subsea Projects i TechnipFMC.


Les mer  [27. november 2018]
Grønn industriell satsning hos Yara

YARAPer-Knudsen2

Yara har bygget ut anlegget i Porsgrunn for økt produksjon med mindre utslipp og grønnere teknologi, et prosjekt på godt og vel 2,25 milliarder kroner, og nå følger en satsning på Yara Birkeland. - Yara Birkeland er et autonomt fartøy som skal transportere containere med gjødsel fra Porsgrunn til havner i Brevik og Larvik. Det er også et stort prosjekt på Herøya der vi skal ha kai fasiliteter som skal laste båten autonomt. Yara Birkeland vil bli verdens første fullt ut elektriske og autonome containerskip, sier adm. direktør Per Knudsen i Yara Norge AS.


Les mer  [20. november 2018]
Tidenes beste fra Indra Navia

indra_logoEldar Hauge_2_160_AIndra Navias neste generasjons overvåkings-system for flytårn (A-SMGCS) vil spille en nøkkelrolle i å styre den travleste flyplassen i Europa, London Heathrow. - Vi skal levere vårt nyeste InNOVA-produkt for Advanced Surface Movement Guidance and Control (A-SMGCS), som er et overvåkingssystem for fly og andre objekter i bevegelse på bakkeplan. London Heathrow har brukt Indras tårnsystemer siden tidlig på 90-tallet, sier adm. direktør Eldar Hauge i Indra Navia AS.


Les mer  [6. november 2018]
En grønn revolusjon i aluminiumsindustrien

alcoatorbjorn_halland_2På vårparten inngikk Alcoa et joint venture med Rio Tinto, som heter Elysis. Målsettingen er å oppskalere og kommersialisere en revolusjonerende ny teknologi for å produsere aluminium som avgir oksygen og eliminerer klimagasser. Apple, myndighetene i Canada og Quebec er også med som investorer. Det er den viktigste innovasjonen i aluminiumsindustrien på mer enn et århundre, sier Kai Rune Heggland, direktør for Alcoa Norway.


Les mer  [26. oktober 2018]
Vannkraft har enda større potensiale

andritz hydro logoKjetil Toverud_160Halvparten av kraftverkene i Norge er 40 år og eldre, og det er nødvendig å rehabilitere eller modernisere en aldrende vannkraft installasjon som turbiner, generatorer, kontrollsystemer og komponenter. Det vi oppfatter som en bremsekloss er beskatningen som føres mot vannkraft i dag. Nå er det satt ned et utvalg, utnevnt av regjeringen, som skal se på vannkraftens rammebetingelser og dagens skattenivå. Det er en viktig evaluering fordi dagens beskatning bidrar til at langsiktige investeringer uteblir eller blir forsinket fordi lønnsomheten i en nåverdibetraktning er for usikker. Det er også et paradoks at beskatningen på vannkraft er mye høyere enn for oljeutvinning, sier adm. direktør Kjetil Toverud i Andritz Hydro AS.


Les mer  [14. oktober 2018]
Kraftig vekst for KAEFER Energy

Kaefer_LogoBÅRDKAEFER Energy har en omsetningsvekst på 40% siste to år og med en forventet omsetning på 1,5 milliarder kroner i år. - Vi har skapt kvalitet og effektivitet gjennom våre pågående forbedringsprogrammer, inkludert også Lean Management som vi implementerte i hele organisasjonen alt i 2013. Vi er ikke bare blitt mer effektiv og topp trimmet, men vi har også høstet ytterligere forbedrede resultater innen HMS. Det har gitt økt kundeverdi, fornyet tillit, nye store prosjekter og kraftig omsetningsvekst, sier Bård Bjørshol, adm. direktør i KAEFER Energy.


Les mer  [26. september 2018]
Nyskapende "kombiverft" med høy miljøprofil

magne standal_2FiskerstrandVerftAS3Ombygging av ferger går mot helelektrisk og med kun en liten diesel nødmotor. Vi tar ut hele diesel maskineriet og erstatter dette med batterier og helelektrisk fremdrift. Det har vi også forberedt et par av våre siste nybygg på; Hornstind og Vannes. Dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere med høy kompetanse samt moderne fasiliteter gir oss en god posisjon. Vi har satset på reparasjon, overhaling, feilsøking og vedlikehold over lang tid og har godt utstyr tilpasset det arbeidet, sier adm. direktør Magne Standal ved Fiskerstrand Verft AS.


Les mer  [9. september 2018]
Kraftig vekst for eksos gass SOx renseanlegg i skipsfarten

geir hellumWärtsiläVi antar at de fleste båter vil gå over til renere drivstoff, noe som vil føre til økt etterspørsel og derigjennom høyere pris på marin dieselolje. Dette vil i sin tur føre til at våre ECG anlegg (Exaust Gas Cleaning) blir ytterligere attraktive fra et økonomisk synspunkt. Fra 1. januar 2020 vil strenge regler for SOx utslipp gjelde over hele kloden og omfatte all skipstrafikk. Dette gir oss et betydelig potensiale for videre vekst i årene fremover, sier adm. direktør Geir Hellum i Wärtsilä Moss.


Les mer  [29. august 2018]
En drivende kraft innen energitransmisjon og digitalisering

lars_bangeninfratekVINCI Energies har fulgt det nordiske markedet tett i flere år. De ønsker å utvide sin virksomhet til Norden innen vår bransje - og de har valgt Infratek for å nå sine mål. Oppkjøpet av Infratek viser at de har tillit til oss og våre folk, vår kompetanse og det vi har oppnådd. Her snakker vi om en tidobling av kapasiteten som gir oss betydelig potensiale for å ta større prosjekter, drive frem nye forretningsløsninger og ikke minst være en drivende kraft innen endringen som kommer innenfor energisektoren og den pågående digitalisering, sier konsernsjef Lars Bangen i Infratek.


Les mer  [29. august 2018]
Klimaprosjekt i milliardklassen realiseres

elkem_marketing_logo_rgb (1)Ove SordahlInvesteringsbeslutningen for energigjenvinningsanlegget ble gjort på vårparten i år, og et betydelig klimaprosjekt skal realiseres. Enova har tidligere innvilget en støtte på 35%, opp til 350 millioner kroner for bygging av et energi-gjenvinningsanlegg som vil kunne gjenvinne så mye som 275 GWh elektrisitet årlig, tilsvarende forbruket til om lag 15.000 husstander. Energi-gjenvinning er Elkems og smelteverks-industriens fremste bidrag til å redusere verdens klima-utslipp, og investeringsstøtte fra Enova er helt avgjørende for igangsettelse av denne type prosjekter. I dette prosjektet hentes ca. 28% av energien som i dag går direkte til luft, sier verksdirektør Ove Sørdahl i Elkem Salten. 


Les mer  [20. august 2018]
Gode resultater fra råsterk bergindustri

Dag Larsentitania2017 ble et godt år for oss med en omsetning på 841 MNOK og et resultat på 308 MNOK (EBT). Høy dollarkurs gir god drahjelp på inntjening, men vi har også tilpasset kostnadsnivået til markedet. Produksjonen falt med 20% fra 2015, men ser nå ut til å holde samme nivå som i fjor, omlag 550.000 tonn. Etterspørselen etter ilmenitt har for så vidt vært akseptabel, men det er kommet flere aktører til markedet og plassering av nye volum er begrenset. Det er først og fremst produsenter fra Øst-Europa og Afrika som påvirker vårt markedsbilde, sier adm. direktør Dag Arve Larsen i Titania. 


Les mer  [8. august 2018]
Nye prosjekter til Nymo på Subsea

Skjermbilde 2018-06-20 kl. 14.09.36boyeTil Statoils brønnhodeplattform på Peregrino-feltet i Brasil skal vi sammen med Cameron Sense levere ni moduler bl.a. bore, mud, og transformator fasiliteter. Boreanlegget skal leveres til sammenstillingsverftet Kiewit i 2018. Vi har inngått fire nye kontrakter siste par månedene med hovedtyngde innen subsea prosjekter på norsk sokkel, i.e. manifolder/stål og rørstrukturer med utrustning. Disse avtalene representerer om lag halvparten av Nymos kapasitet for de neste 12 månedene. Subsea markedet ser relativt lyst ut både på norsk sokkel og internasjonalt, sier adm. direktør Øyvind Boye i a.s Nymo.


Les mer  [20. juni 2018]
Revitalisering i offshoremarkedet

MacGregor_cmyk_26HoyeSiste året har det i hovedsak vært forankringssystemer og oljelastesystemer vi har jobbet med. Det er for øvrig et naturlig signal når oljeselskapene skal begynne feltutbygging. Dette forretningssegmentet er på full fart opp igjen. Det har også medført at vi har tatt inn igjen alle permitterte. Vi satser tungt inn mot laste-/losse håndteringssystemer, avanserte kransystemer og forankringsløsninger innen marine, offshore, fornybarområdet og oppdrettsnæringen. Med oppkjøpet av Rapp Marine har vi tatt et tyngre steg inn i fiske- og forskningsfartøy segmentet, sier adm. direktør Høye G. Høyesen i MacGregor Norway.


Les mer  [4. juni 2018]
Verdens største offshore hotell til Johan Sverdrup

leirvik logohelge gjøsæter_2_160_1Johan Sverdrup er det største prosjektet som nå bygges på norsk sektor og på verdensbasis, og større enn det vi noen gang har bygget av boligmoduler. Boligmodulen har et areal på 14500 kvadratmeter og med en kapasitet på 560 senger. Samtidig har vi fått et gjennombrudd internasjonalt med Peregrino prosjektet da vi i fjor vant en LQ EPC-kontrakt fra Statoil med en samlet verdi på ca 400 MNOK for levering av boligmodulen til Peregrino II-plattformen i Campos Basin, Brazil, sier adm. direktør Helge Gjøsæter i Leirvik AS.


Les mer  [29. mai 2018]
Digitalisering av byggebransjen

bravidaToreBakke_02Produktiviteten skal opp, og digitalisering vil løfte bransjen. Vi er i en fase der vi nå begynner å jobbe enda tettere sammen i fellessystemene til kundene våre, spesielt hos de store entreprenørene. I det samspillet ligger store effektivitetsforbedringer, og åpne og standardiserte samhandlingssystemer er veien å gå for bransjen. BIM eller buildingSMART er et 3D verktøy som vi benytter i vårt daglige arbeid, men for at systemet skal fungere optimalt, må alle aktørene være tidlig inne i prosessen slik at alle detaljer eller objekt-informasjon kommer på plass fra begynnelsen av prosjektet, sier adm. direktør Tore Bakke i Bravida Norge.


Les mer  [13. mai 2018]
Det grønne maritime skiftet

odd tore2_1 brunvoll Offshorenæringen var driveren i den maritime bransje gjennom tjue år. Den posisjonen er overtatt av det grønne skiftet. Det er klimautfordringene som er vekstmotoren i den maritime bransje i dag, dog ikke med samme tyngde som i offshore næringen, men det er ikke et eneste prosjekt vi arbeider med uten at miljø, utslippsreduksjoner eller nullutslipp og energieffektivisering inngår. I fjor krysset vi milliarden i omsetning, "all time high" og det er en milepæl. Vi har tatt grep og er i vekst med en god posisjon internasjonalt, sier konsernsjef Odd Tore Finnøy i Brunvoll gruppen.


Les mer  [6. mai 2018]

[20. september 2017]
Rosenberg WorleyParsons – robust og posisjonert

GHW2RosenbergRosenberg har hele tiden jobbet systematisk med vår målsetting om å posisjonere oss som en betydelig EPCI leverandør. Der er vi nå. Vi klarer å tiltrekke oss dyktige folk og har vunnet tillit gjennom vår gjennomføringsevne og kvalitet på det vi leverer. Dette er avgjørende for å lykkes. Fabrikasjonskontrakten for bygging av tre gangbroer og to fakkeltårn til Johan Sverdrup-feltet for Statoil er den største vi har i produksjon nå, sier adm. direktør Jan T. Narvestad i Rosenberg WorleyParsons.


Les mer  [27. april 2018]
Europas største landbaserte vindkraftanlegg

GHW2 FosenVindparkene bygges på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa. Med sine 1000 MW er prosjektets omfang større enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag. Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året, sier Eivind Torblaa, daglig leder i Fosen Vind DA.


Les mer  [12. april 2018]
Utvider virksomheten øst- og vestover

FinnJohansenOteraNå utvider vi virksomheten for forebyggende og direkte vedlikehold både øst- og vestover. Vi er allerede sterkt posisjonert i Agder og Telemark. Vi satser kraftig på avtalevirksomhet for service og vedlikehold av nettet. Innen Elkraft vant vi i fjor en større drifts- og vedlikeholds- og beredskapskontrakt med Agder Energi Nett som er en 6 års mulighet. Kontrakten omfatter hele Agder. Vi vant også en videreføring av drifts- og vedlikeholdskontrakten vi hadde med Skagerak Energi, en 5 års avtale, men i Grenland/Telemarksområdet. Vi kjenner ikke helt volumet ennå, men vi forventer en betydelig økning i forhold til det vi har hatt tidligere i dette området, sier adm. direktør Finn R. Johansen i Otera Infra AS.


Les mer  [9. mars 2018]
Prezioso Linjebygg i sterk posisjon

Hellum, Terje_nov 2016prezioso-linjebygg_logo25Det har vært noen tøffe år siden 2014, og siden da har vi brukt mye krefter på kostnadsreduksjoner, effektivisering samt bygge konkurransekraft. Det har gitt resultater. Vi har vunnet store kontrakter både offshore og på landanlegg, og opplever vekst i våre rammeavtaler. En betydelig kontrakt med Statoil kom på plass i januar 2016, og i samme perioden vant vi en avtale med Statoil på landanleggene Sture og Kollsnes, samt en kontrakt med Aker BP og ENI. Vi er nå i en situasjon der vi ansetter ingeniører og fagfolk, sier Terje Hellum, adm. direktør i Prezioso Linjebygg AS.


Les mer  [2. mars 2018]

[12. september 2017]
Hybridløsninger med betydelig energieffektivisering

Hans-Petter Nesse_2_160_aWlogo2 copyØkt bevissthet om forurensing og klodens klimautfordringer har forsterket den marine næringens jakt på alternative drivstoffløsninger som i tillegg til å kunne tilfredsstille dagens og fremtidens krav til utslipp, også skal være lønnsomme. Hovedoppgaven vår er å følge opp de norske kundene både i forhold til nysalg og service. Vi har også hovedansvar for propell og marine reduksjonsgir. I tillegg har vi et elektro og automasjonssenter på Stord som leverer produkter og systemer globalt deriblant hybridløsninger med elektrifisering av både ferger, offshorefartøy og cruisebåter. "North Sea Giant" og "Viking Princess" fra henholdsvis North Sea Shipping og Eidesvik er nylige eksempler der vi har bygget om skipene til hybridfartøy, sier adm. direktør Hans-Petter Nesse i Wärtsilä Norway AS. 


Les mer  [13. februar 2018]
Nye avanserte fartøy fra Ulstein Verft

ulsteinKristian_Sætre_IMG_6889_160_2Det er et helt annet marked i dag enn det det var for fire år siden da offshore-markedet snudde brått. Etter nedgangen i offshore-markedet dreide vi fokus mot blant annet offshore vindfartøy som har gitt oss flere leveranser i dette fartøy segmentet og i passasjer- og RoPax skip segmentet. For tiden har vi under bygging et nytt offshore vindfartøy til Acta Marine B.V, et polar ekspedisjonsskip til Lindblad Expeditions, en hydridferge til Color line som blir verdens største, og en yacht for en privat eier, sier adm. direktør Kristian Sætre ved Ulstein Verft.


Les mer  [30. januar 2018]
Diversifiseringsstrategi gir resultater

westcon-logooysteinmatre-1248 copyAnbudsarbeidet har økt siste året både innen subsea og rigg som igjen vil ha behov for klassing, ombygging og reaktivering. Markedet er i ferd med å ta seg opp. Vi har under bygging to fiskefartøy, ett til Gunnar Longva sitt rederi i Ålesund og ett til en Skotsk reder. Begge for leveranse første halvår neste år. Diversifisering gjør oss mindre avhengig av oljebransjen, og åpner nye dører i interessante markeder, sier adm. direktør Øystein Matre i Westcon Yards.


Les mer  [28. januar 2018]
NCC Industry med stor miljøsatsing

nccJoar Caspersen_2_160NCC Industry vant den største asfalt kontrakten, veiprosjektet Arendal – Tvedestrand, i fjor. Asfaltoppdraget er om lag 300 000 tonn og trolig det største asfaltprosjektet gjennomført i Norden. - Miljø står i sentrum for vår produksjon og utvikling av veistandarden. Vi jobber for å redusere bransjens miljøpåvirkning og utvikle bærekraftige og kostnadseffektive veier for fremtiden. Med NCC Green Asphalt har vi funnet en miljøtilpasset løsning der kvaliteten er den samme som for tradisjonell asfalt, sier Joar Caspersen, adm. direktør i NCC Industry.


Les mer  [10. januar 2018]

[8. mars 2018]

[8. mars 2018]

[12. september 2017]

[12. september 2017]

[8. mars 2018]

Klikk her for utskriftsvennlig versjon

     
Copyright; Industriavisen.no