Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   16. januar 2018 - 13:55
 
Førstesiden
Lederintervjuer
Aftenposten
Dagbladet
NRK
VG
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktNCC Industry med stor miljøsatsing

nccJoar Caspersen_2_160NCC Industry vant den største asfalt kontrakten, veiprosjektet Arendal – Tvedestrand, i fjor. Asfaltoppdraget er om lag 300 000 tonn og trolig det største asfaltprosjektet gjennomført i Norden. - Miljø står i sentrum for vår produksjon og utvikling av veistandarden. Vi jobber for å redusere bransjens miljøpåvirkning og utvikle bærekraftige og kostnadseffektive veier for fremtiden. Med NCC Green Asphalt har vi funnet en miljøtilpasset løsning der kvaliteten er den samme som for tradisjonell asfalt, sier Joar Caspersen, adm. direktør i NCC Industry.

 

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

                

 

 

                            

 

 

          

 


Les mer  [10. januar 2018]
I forkant med automatisert aluminiumsproduksjon

torbjorn_halland_2alcoa norway Fremtidens klima- og miljøutfordringer løses ikke uten teknologiutvikling og forskning. Verden trenger metaller, og det har vært en langsiktig utvikling over flere ti-talls år med å forbedre prosessene, minimere utslipp med renseanlegg, gjenbruk av råmaterialer og andre innsatsfaktorer, sier Kai Rune Heggland, direktør i Alcoa Norway.


Les mer  [17. desember 2017]
Investerer 800 millioner i ny silisiumovn

torbjorn_halland_2Wacker logo25Wacker Chemicals Norway AS, Holla Metall er en integrert del av produksjonskjeden i Wacker Silicones. Årlig produseres ca. 44.000 tonn Silisium og 25.000 tonn Silica ved fabrikken i Norge. - Morselskapet Wacker Chemicals ønsker å ha en sterkere hånd om sine råvarer, først og fremst for å sikre leveranser til egne fabrikker. Vi bygger nå en komplett ny ovn med en kapasitet på 45 MW som vil produsere om lag 30.000 tonn. Dette blir den største silisium ovnen globalt, sier verksdirektør Torbjørn Halland i Wacker Chemicals. 


Les mer  [3. desember 2017]
Positiv utvikling og nye muligheter for Apply

apply25_180karsten_gudmundsethApply-konsernet er restrukturert der selskapene Apply Sørco, Apply Capnor og Apply Rig & Modules er samlet under et konsern. - Det er nylig gjennomført en betydelig emisjon for å gi selskapene en god finansiell basis for å kunne møte mulighetene i markedet fremover. Vi ser også at gode markedssynergier kan hentes gjennom koordinert og samlet ledelse. I det ligger bl.a. nye muligheter med større kapasitet mot riggmarkedet, men også på modifikasjonsprosjekter, sier Karsten Gudmundset, adm. direktør i Apply AS.


Les mer  [19. november 2017]
KAEFER Energy i vekst med godt fotfeste

Kaefer_LogoBÅRDStatoil tildelte nylig en milliardkontrakt til KAEFER Energy, den mest langsiktige kontrakten i bedriftens historie. - Dette er en strategisk viktig kontrakt for oss. Den går frem til 2031 og dekker blant annet leveranse av tjenester og materiell innen isolering, stillas/tilkomst, overflatebehandling og passiv brannbeskyttelse.  Vi har også vunnet flere viktige kontrakter knyttet til ISO disipliner i forbindelse med utbyggingen av Statoils gigantiske Johan Sverdrup-felt, sier Bård Bjørshol, adm. direktør i KAEFER Energy.


Les mer  [13. november 2017]
En grønnere fremtid i skipsfarten

geir hellumWärtsiläIMO reglene for SOx utslipp er så langt innført i kystnære farvann i Europa og Nord Amerika og omfatter derfor kun en andel av verdens skipstrafikk.
Fra 1. januar 2020 vil imidlertid strenge regler gjelde over hele kloden og derved omfatte all skipstrafikk. Dette dreier seg om mer enn 50.000 skip. Fra tidlig i år har vi sett tydelige tegn på at redere og management selskaper har begynt å forberede seg på denne nye virkeligheten. Vi har opplevet en kraftig vekst i antall forespørsler for våre renseanlegg, sier adm. direktør Geir Hellum i Wärtsilä Moss.


Les mer  [29. oktober 2017]
Riktig rør er godt miljøvern

Kjell LarsenPipelife_logoRiktig rør er godt miljøvern har vi sagt lenge, veldig lenge - helt tilbake til 80-tallet da vi var hjørnesteinen i Mabo-konsernet, som etter en tid med Norsk Hydro som eier ble del av Pipelife-konsernet i 1999. Levetiden og funksjonen av våre rørsystemer innenfor infrastruktur, vannforsyning og avløp har stor betydning for miljøet vårt, sier adm. direktør Kjell Larsen i Pipelife Norge AS.


Les mer  [25. oktober 2017]
Klima på dagsorden ved Elkem Bremanger

arne werge-olsenelkem logo285Den største ovnen nr. 5 på 40 MW skal oppgraderes for 200 MNOK, og den nye teknologien vil være viktig for det grønne skiftet. Fornyingen gir en betydelig reduksjon i utslipp av støv og NOx-gasser, samtidig som vi vil effektivisere produksjonen av silisium. Så dette er et vinn-vinn prosjekt. Vi vil produsere sikrere, renere og mer effektivt, sier Arne Werge-Olsen, verksdirektør ved Elkem Silicon Materials Bremanger.


Les mer  [11. oktober 2017]
Wärtsilä Gas Solutions med klimafortrinn

kjetilhovland_2WärtsiläVi har hatt organisk vekst innenfor segmentene vi arbeider, dvs. håndtering av alle former for flytende gass, LNG and LPG lastesystemer, drivstoffsystemer for marine sektor, landgassterminaler, biogass systemer og tank kontroll systemer. Teknologien vår er robust og kostnadseffektiv, og digitalisering og fjernovervåking av anlegg og skip for optimal drift er allerede del av vår virkelighet. LNG som drivstoff er klimavennlig med betydelig redusert CO2 utslipp enn andre drivstoff. Det er et skritt i riktig retning, sier adm. direktør Kjetil Hovland i Wärtsilä Gas Solution.


Les mer  [27. november 2017]
Nye grep og stort ordreinntak styrker Vard
vard25

m_håberg_2Diversifiserings-strategien løfter ordreinntaket og siden årsskiftet er flere nye fiskefartøy og LNG ferger kontrahert. Produksjonsmessig har inneværende år vært utfordrende for våre norske verft ettersom kontraherte fartøy fra fjoråret ikke skaper arbeid før på slutten av året, men det har vært god aktivitet innen reparasjoner og ombygginger, sier Magne Håberg, konserndirektør i Vard.


Les mer  [27. september 2017]
Sterke klimaføringer i Tyssedal

TizirHarald_GrandeTizir Titanium og Iron i Tyssedal legge sterke føringer for klimavennlig smelte-verksteknologi som vil redusere CO2 utslippene med 90% og energiforbruket med 40%. -Dette blir en fire trinns prosess, der vi etter første trinn har fått en besparelse på 22 GWh årlig. Utslippene reduseres med omlag 23 000 tonn CO2 i året. Vannkjølte kobberhvelv på smelteovner er første i sitt slag i Norge, og teknologien vi benytter er i all hovedsak egenutviklet, sier adm. direktør Harald Grande i Tizir Titanium & Iron.


Les mer  [17. september 2017]

[20. september 2017]
Klimaprosjekt i milliardklassen

elkem logo285Ove SordahlEnergigjenvinningsanlegget, som nå er i sitt hovedstudie, vil gjøre Elkem Salten til et av verdens mest energieffektive silisiumverk, og sikrer vår konkurransekraft i årene fremover. Samarbeidet foregår gjennom et felleseid selskap, Salten Energigjenvinning, og anlegget er forventet ferdig våren 2020. Gitt at det ikke kommer frem noen store overraskelser, så vil prosjektet bli gjennomført. Endelig investeringsbeslutning tas ved årsskiftet. I tillegg skal ovn 1 oppgraderes i 2019 med NOx-reduserende teknologi som tidligere er innført på ovn 2 og 3, sier verksdirektør Ove Sørdahl i Elkem Salten.


Les mer  [12. september 2017]

[12. september 2017]
Positive tegn i Ilmenitt markedet

dag_arve_larsentitaniaDet er fortsatt et stramt marked for ilmenitt, men en viss prisøkning er gode tegn. På tross av fall i markedet, ble 2016 et relativt godt år for oss med en omsetning på 687 MNOK og et resultat på 175 MNOK (EBT). Inneværende år opprettholder vi produksjonsvolumet på om lag 500.000 tonn tilsvarende fjoråret, og svakere krone gir tilfredsstillende inntjening. Gamle prosjekter er tatt frem og nye gruver er åpnet, men det er først og fremst produsenter fra Afrika som påvirker vårt markedsbilde, selv om vi lever i en global økonomi der Kina er en hovedaktør. Det er tegn på at vi kan ha nådd bunnen og at etterspørselen av ilmenitt vil ta seg opp igjen, sier adm. direktør Dag Arve Larsen i Titania AS.


Les mer  [11. september 2017]
Økt reinvesteringsaktivitet i elnettet

lars_bangen_160infratekDet å fjerne flaskehalser og bygge overføringskapasitet for ny fornybar energi og forbindelser til utlandet skaper ringvirkninger på flere spenningsnivåer. I regionalnettet ser vi derfor også en betydelig vekst i oppdragsmengde. På distribusjonssiden har det vært relativt stabilt de siste par årene, da dette området har vært drevet av nybyggingsaktivitet. En økning i boligbygging vil føre til flere oppdrag på forsterkning, fornying og utvidelser i nettet i og rundt de store byene. Dette nettet begynner også å nå sin levetid, og vi ser tendenser til en økt reinvesteringsaktivitet hos de fleste av våre kunder. Dette stimuleres også av at det er mer lønnsomt å investere i reguleringsmodellen og at rentenivåene er historisk lave, sier konsernsjef Lars Bangen i Infratek.


Les mer  [29. august 2017]

[12. september 2017]
Leveranse av Johan Sverdrup´s boremodul

boyenymo2012

Leveransen av boremodulen til Johan Sverdrup er en EPC kontrakt, der vi har stått for design, innkjøp og bygging. Boremodulen skal nå fraktes til Aibels Verft i Haugesund for sammenstilling. Plattformdekket til boreplattformen består av tre moduler. Den største modulen, hoveddekket, har Aibel bygget ved selskapets verft i Thailand, mens borestøtte-modulen, som er den nest største, er bygget ved Aibels verft i Haugesund. Den tredje boremodulen er vår del av prosjektet og leveres iht. plan. Vi ser flere prosjekter komme fremover, og vi har vist at vi er konkurransedyktig i våre kjerneområder med store kontrakter vunnet, sier adm. direktør Øyvind Boye i AS Nymo.


Les mer  [23. august 2017]
Store investeringer ved Nikkelverket

logo nikkelverk copyØivindStenstad20Nikkelverket investerer 200 millioner kroner i prosessforbedringer ved klorlutingsanlegget. Vi har under oppføring det største ombyggingsprosjektet på mange år. Det investeres i prosesslokaler og to nye horisontale trykktanker (autoklaver) med instrumentering, rør- og pumpeanlegg. Foreløpig er en beslutning for milliardinvesteringen i nytt kobberelektrolyseanlegg lagt til 2018, sier adm. direktør Øivind Stenstad i Glencore Nikkelverk AS. 


Les mer  [21. august 2017]
Pioneren Finnfjord gjør om CO2 til fiskefôr

GHW2FinnfjordFinnfjord har vært en foregangsbedrift for energieffektiv produksjon. Nå tar bedriften et nytt kvantesprang og skal produsere alger av CO2 utslippet fra produksjonen. - Vi har nå en pilot i drift der vi leder røykgassen gjennom en bioreaktor. Det ligger et betydelig inntektspotensial i algeproduksjonen, og det er flere anvendelsesmuligheter som fiskefôr og biodrivstoff. Det er en fantastisk tanke å kunne skape mat og løse mangel på ideelt fiskefôr samtidig som vi fortsetter en klimavennlig produksjon av ferrosilisium med betydelig reduksjon i utslipp av CO2 og NOx, sier adm. direktør Geir-Henning Wintervoll. 


Les mer  [9. august 2017]

[12. september 2017]

[12. september 2017]

Klikk her for utskriftsvennlig versjon

     
2017 Copyright; Industriavisen.no