Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   22. august 2017 - 15:04
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
Kontakt
Store investeringer ved Nikkelverket

logo nikkelverk copyØivindStenstad20Nikkelverket investerer 200 millioner kroner i prosessforbedringer ved klorlutingsanlegget. Vi har under oppføring det største ombyggingsprosjektet på mange år. Det investeres i prosesslokaler og to nye horisontale trykktanker (autoklaver) med instrumentering, rør- og pumpeanlegg. Foreløpig er en beslutning for milliardinvesteringen i nytt kobberelektrolyseanlegg lagt til 2018, sier adm. direktør Øivind Stenstad i Glencore Nikkelverk AS.

 

 

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

 

                       

 

 

             

 

 

                 

strek

 


Les mer  [21. august 2017]
Pioneren Finnfjord gjør om CO2 til fiskefôr

GHW2FinnfjordFinnfjord har vært en foregangsbedrift for energieffektiv produksjon. Nå tar bedriften et nytt kvantesprang og skal produsere alger av CO2 utslippet fra produksjonen. - Vi har nå en pilot i drift der vi leder røykgassen gjennom en bioreaktor. Det ligger et betydelig inntektspotensial i algeproduksjonen, og det er flere anvendelsesmuligheter som fiskefôr og biodrivstoff. Det er en fantastisk tanke å kunne skape mat og løse mangel på ideelt fiskefôr samtidig som vi fortsetter en klimavennlig produksjon av ferrosilisium med betydelig reduksjon i utslipp av CO2 og NOx, sier adm. direktør Geir-Henning Wintervoll. 


Les mer  [9. august 2017]
"Low emission footprint" for Pon Power
Norsun logo ClausHøyer

Vi har sterk tro på å opprettholde innovasjon i selskapet, og sammen med Caterpillar jobber vi med flere prosjekter hvor miljøvennlighet står i fokus. Pon Power Norge var først ute med å levere generatorsett til variabel speed løsninger der motorene kan kjøres på variabelt turtall samtidig som frekvensen på strømmen om bord i båten er konstant. Det betyr at du kan kjøre motorene på optimalt turtall der utslipp og drivstofforbruk reduseres kraftig. I tillegg til dette reduseres støy og vibrasjoner om bord i båtene. Fremover er det hybrid løsninger med variabel speed, MEO og batteri som vi har størst tro på, sier Claus Høyer, adm.direktør i Pon Power AS.


Les mer  [30. juni 2017]
Solenergi dobler seg hvert andre år
Norsun logo steinartalle2

I dag er det kun 2% av den globale energiproduksjon som kommer fra sol, men for bare to år tilbake var det 1% og fire år tilbake 0,5%. Så det dobler seg hvert annet år, og den veksten ser ut til å fortsette. Produksjonskostnaden på solpanel er redusert med 90% siden 2007. Nå er det flere arbeidsplasser i solindustrien i USA enn i oljeindustrien. Verden er avhengig av fornybar energi, og solenergi er i formidabel vekst. Nå øker vi produksjonen med 30% i en ny linje som monteres i disse dager, sier fabrikksjef Steinar Talle i Norsun.


Les mer  [19. juni 2017]
Grønt fokus - Bravida leverer

bravidaToreBakke_01Bygg-markedene er generelt sett gode. Det bygges mye, med noe geografiske forskjeller, men det ser ut til å bli bra de neste to til tre årene. Det er stor etterspørsel etter bolig og rehabiliteringsmarkedet er betydelig. For å imøtekomme dagens energikrav kreves rehabilitering av eldre kontorbygg og næringsbygg. Leietakere forventer lavere driftskostnader og et grønt fotavtrykk, sier adm. direktør Tore Bakke i Bravida Norge.


Les mer  [14. juni 2017]
2017 - Et industrielt grønt veiskille

HYDRO_logo_12Glenn O LinnerudHydro skal teste ut den mest miljø- og energieffektive teknologien for aluminiumproduksjon i verden med Karmøy Technology Pilot. - Status er at vi ligger på tid, kost og kvalitet til det vi har lovet å levere, som er oppstart av aluminiumproduksjon i fjerde kvartal 2017. Per i dag er vi ca. 80% ferdig med den fysiske fremdriften. Det betyr at elektrolyseanlegg og anodeservice er ferdig bygget. Vi går nå inn i en "commissioning" fase der vi starter opp kompletterte deler av anlegget. Først ut er "Utilities" som sjøvann, industrivann, trykkluft m.m., deretter følger anodeservice fabrikken og elektrolyseanlegget, sier Glenn Ove Linnerud, Owners repr. Hydro Karmøy Technology Pilot.


Les mer  [11. juni 2017]
Innovative løsninger skaper markedssynergi

MacGregor_cmyk_26HoyeVi satser tungt inn mot laste-/losse håndteringssystemer, avanserte kransystemer og forankringsløsninger innen marine, offshore, fornybarområdet og oppdrettsnæringen. Innen lasting og lossing, tradisjonelt skipsutstyr, har vi 40% markedsandel. Vi har over mange år dominert innen aktiv hiv kompenserte kraner på 150 til 200 tonn kapasitet. Lang tradisjon og erfaring innenfor forankring og vinsjteknologi er et svært viktig fortrinn innen både oppdrett og vindkraft.  Å skape synergier inn mot nye vekstområder blir enda mer viktig i tiden fremover, sier Høye G. Høyesen i MacGregor Norway.


Les mer  [21. mai 2017]
Høy aktivitet hos Rosenberg WorleyParsons

GHW2RosenbergDet er viktig å se oljebransjen totalt sett og i sin fulle bredde. Det viser et marked på vei opp, men her er det fortsatt store variasjoner fra segment til segment. Siste tiden er det gitt store tildelinger til det segmentet Rosenberg er innenfor. Det er ikke tvil om at trenden er oppadgående og at det kommer inn ny aktivitet som vil øke sysselsettingen. Trenden vi nå ser i markedet gir oss bedre forutsigbarhet og evne til å planlegge virksomheten. Vi står nå godt posisjonert i markedet, bedre enn før, og med en robust organisasjon, gode fasiliteter og en sterk eier. Ordrereserven er solid og gir oss full sysselsetting inn i 2019, sier adm. direktør Jan T. Narvestad i Rosenberg WorleyParsons.


Les mer  [7. mai 2017]
Nyskapende byggtekniske løsninger

Caverion

Knut-Gaaserud

Caverion signerte Nasjonalmuseet-kontrakt verdt 360 millioner kroner med Statsbygg på tampen av fjoråret. - Nasjonalmuseet er et signalprosjekt for hele Norge og et kjempespennende prosjekt for oss. Markedet er ganske bra. Det er noen regionale forskjeller, og det er fortsatt vanskelig i Stavangerområdet. Det tror jeg alle opplever. Vi har bra salg hittil i år og ligger foran budsjett. Innen samferdsel - vei og bane, er det betydelig aktivitet. Mange prosjekter er i startfasen, og det er med på å binde opp kapasiteten i markedet, sier adm. direktør Knut Gaaserud i Caverion Norge.


Les mer  [26. april 2017]
Systemer for økt sikkerhet i flytrafikken

eldar_17indranavia3_180Vi har investert flere ti-talls millioner kroner i utviklingen av navigasjonssystemet GBAS. Vi som eksportbedrift er avhengig av norske myndigheters næringspolitiske forståelse for norsk verdiskaping. Ettersom vi er utenfor EU er sertifisering av systemet avhengig av norske myndigheters ”funding” og godkjennelse for at vi skal kunne eksportere produktet internasjonalt. Sammen med Norwegian og med tilslutning fra Avinor, har vi nå søknad inne hos norske myndigheter. Den er særdeles viktig for oss å få gehør for. Den vil enten stoppe eller åpne vår internasjonale satsning, sier adm. direktør Eldar Hauge i Indra Navia AS. 


Les mer  [3. april 2017]
Milliardinvesteringer, - og et Elkraft marked i endring

finn305otera

Nå er det slik at man kan se seg blind på alle investeringene som skal skje i sentralnettet, men regional- og distribusjonsnettet er like viktige. Her er betydelige investeringer, for det er mye som skal komme av oppgradering og utbygging i regionalnettet og distribusjonsnettet. Nettselskapene er blitt mer og mer kostnadsbevisst og velger å utnytte markedet mer enn tidligere. Det danner grunnlag for en sunnere og bedre konkurranse situasjon fordi volumet øker. Nå spisses Otera Infra mot den utbyggingstakten som kommer de neste årene. Vi posisjonerer oss enda sterkere mot de lokale netteierne, og mot en sannsynlig endring av netteier-struktur, hvor entreprenørene får en mer fremtredende rolle enn i dag, sier adm. direktør Finn R. Johansen i Otera Infra.


Les mer  [28. mars 2017]
Pionerer innen nitrogen membran teknologi

tom_cantero_1airproducts_logoAir Products Norway har suksess med sin "hollow fiber" membranteknologi som har gitt industrien unike systemer for eksplosjonssikring. - Selskapet ble opprettet i 1970. Da var det et lokalt grunder selskap med få ansatte og produkter for eksplosjonssikring, eller såkalte inert gass systemer. Det var i kjølvannet av en rekke eksplosjoner om bord i produkt tankere at markedet åpnet seg, sier adm. direktør Tom Cantero i Air Products AS.


Les mer  [20. mars 2017]
Utfordrende marked, - men bedring i sikte

westcon-logooysteinmatre-1248 copyPå riggsiden er markedet for tiden svakt, men vi ser en bedring utover året med flere rigger i sikte som har behov for oppgradering, vedlikehold og klassing. Med fire verft som dekker den norske kystfarten, har vi fortløpende anløp for service og vedlikehold og har flere hundre ansatte i dette segmentet. Nå bygger vi også et fiskefartøy, og ser et potensiale i nybyggingsmarkedet fremover. Målsettingen er til en hver tid å være den mest foretrukne verftsgrupperingen i Nordsjøbassenget, sier adm. direktør Øystein Matre i Westcon Yards.


Les mer  [15. mars 2017]
Vinner frem med nye innovative skipsløsninger

ulsteinKristian_Sætre_IMG_6889_160_2Vi er spesialiserte på å bygge avanserte prototyper. Med et sterkt miljø innen skipsdesign, system- og utstyrsintegrasjon og prosjektstyring, har vi vunnet frem med våre løsninger. Nå skal vi bygge et DP2 konstruksjonsstøttefartøy (CSV) til Acta Marine B.V. primært tiltenkt arbeid i offshorevindmarkedet. Fartøyet er av designtypen SX195 fra Ulstein Design & Solutions AS. Intensjonsavtalen vi nylig signerte med Color Line om bygging av verdens største hybridskip, designet av Fosen, viser at vi er konkurransedyktig også i passasjer- og RoPax segmentet, sier adm. direktør Kristian Sætre ved Ulstein Verft AS.


Les mer  [12. februar 2017]
Nettpartner med klar vekststrategi

arild_borgersen

nettpartner_vert

Tidligere hadde vi vår styrke i distribusjonsnettet, nå er vi også en sterk aktør i regionalnettet og sentralnettet etter oppkjøpet av Istad Energimontasje. Her er et stort markedspotensial for vår kompetanse. I dag går 55% av våre leveranser mot på distribusjonsnettet, 35% på regionalnett og sentralnett og 10% på jernbane. I bunn ligger en klar vekststrategi, men lønnsomhet i driften og kontrollert vekst går hånd i hånd, sier Arild Borgersen, konsernsjef i Nettpartner.


Les mer  [1. februar 2017]
Høy investeringsvilje i solenergi

Geir Ausland2elkem solarElkem Solar tar ny investering i 100 millioners klassen i Kristiansand. Investeringen gjør at vi blant annet kan ta i bruk resirkulerte materialer i større grad enn tidligere. Dette er en utvidelse og utvikling av prosessen. Elkem Solar har siste året investert over 200 millioner kroner på Herøya ifm. ombygging og oppstart av fabrikk 3 og 4 i de gamle lokalene til REC. Enova bidrar med betydelige midler i prosjektene. Det er en global målsetting om å anvende mer fornybar energi, og når vi ser at prisene har falt til det nivået vi nå har, så vil solenergi bli enda mer attraktiv, sier verksdirektør Geir Ausland i Elkem Solar.


Les mer  [27. januar 2017]

Klikk her for utskriftsvennlig versjon

     
2017 Copyright; Industriavisen.no - Powered by Ewat